Zeevaartkundige termen/Eenheden/Afkortingen/Plaatsnamen


Zeevaartkundige termen

Windroos De kompasroos.

Deze roos is verdeeld in streken (1 streek = 1/32 deel).
De verdeling kan nog een door 4 gedeeld worden.
N = Noord
O = Oost
Z = Zuid
W = West
NNW = Noord-Noord-West
NtO = Noord-ten-Oosten
N¼O voor het eerste kwart ten oosten van Noord.
ZWtW¾W Zuid-West-ten-Westen 3 kwart West.

Een andere metode die tegenwoordig veel gebruikt wordt is de verdeling in graden [°] (geheel rond is 360° en 1 streek is dus 11½°

Koers N is richting Noord.
N wind is wind uit het Noorden
N stroom is stroom naar het Noorden.


Afstand, Snelheid en Plaats aanduiding

mijl = 1852meter vaak afgekort door [NM] (Nautical Mile/Zee mijl)

knoop = mijlen per uur [kn]

° ' " = graden minuten en seconden in Lengte en Breedte graden.
Hierbij wordt uit gegaan van de wereld (geheel rond 360°. 1' (minuut) is 1/60 ° en 1" is 1/60'.
Een positie bestaat altijd uit twee delen het eerste deel geeft de waarde van af de equator naar het noorden of zuiden (Noorder of Zuider Breedte of N.Br/Z.Br) en het tweede gedeelte geeft de waarde van af de 0 (nul) meridiaan naar het oosten of westen (Ooster of Wester Lengte of O.L./W.L.).

De equator is de lijn die de aarde in tweeŽn deeld, een noordelijk en een zuidelijk deel.
Een meridiaan is de lijn die je zou kunnen trekken van de Noord naar de Zuid pool, waarbij de nul meridiaan (bij afspraak) door Greenwich gaat.

Een sextant is een instrument waarmee hoeken worden gemeten. (bijv. tussen de horizon en een hemel lichaam, de zon of een ster, en die samen met een goede tijd meting een positie opleverd.
Sextant
Sextant (C.Plath) van N.Baggus.


Andere termen

SB = StuurBoord (als naar voren kijkt de rechterkant van het schip.
BB = BakBoord (de andere kant dus)

Drijfanker = een van doek gemaakte trechter met een grote metalen ring aan de voorkant en een kleine aan de achterkant, dit geheel wordt aan een schip vastgemaakt zodat het niet al te snel afdrijft.

Seinvlaggen Seinvlagen = doormiddel van vlaggen iets kenbaar maken of vragen. e.g. sein vlag "K" voor Stoppen en "H" voor loods aan boord. Tegenwoording hebben seinvlaggen een internationale betekenis die hiervan kan afwijken.
Vlaggen in combinatie hebben weer een andere betekenis.

Morse seinen = via de radio uitgezonden (of met een Aldis lamp) signalen die bestaan uit korte en lange piepjes (of licht flitsen) waarbij een serie van lange en korte signalen een teken (letter, cijfer, letterteken etc) betekend. De basis (lengte) is het korte signaal. Een lang signaal is drie keer zolang als een korte. Pauze van ťťn tussen de teken (kort en lang), pauze van drie tusssen letters en van vijf tussen twee woorden. Op papier weergegeven met strepen en punten.

A •-   F ••-• K --  P •--• U ••- Z --••
B -••• G --•  L •-•• Q --- V •••-
C --• H •••• M --   R •-•  W •--
D -••  I ••   N -•   S •••  X -••-
E •    J •--- O ---  T -    Y ---

1 •---- 3 •••-- 5 ••••• 7 --••• 9 ----
2 ••--- 4 ••••- 6 -•••• 8 ---•• 0 -----

Oproepteken       ---
Einde bericht     •--
Einde zin of stop •---
Begrepen          •••-
Kwijtingsteken    •••--


Loefzijde = de kant van het schip waar de wind vandaan komt.
Lijzijde = de kant waar de wind naar toe waait.
Lij geven is het schip dwars op de wind leggen zodat een (kleiner) schip in de luwte (met minder golven etc) makkelijker langszij kan komen.

Blackout - Verduistering (totaal geen licht naar buiten uitstralen).

Kijker
Kijker van N.Baggus.Eenheden

Lengte

meter [m]
inch [in] = 1 in (ook wel ["]) = 0,0254 m
feet [ft] = 1 ft (ook wel [']) = 12 in = 0,3048 m
yard [yd] = 1 yd = 3 ft = 0,9144 m
vadem = fathom = 6 ft = 1,8288 m
zeemijl = 1852 m

Gewicht

ton [t] = 1 metric ton = 1000 kilogram [kg]

Temperatuur

kelvin [K]
celcius [°C] = (x + 273,15) K
fahrenheid [°F] = 5 / 9 * (x - 32) °C = 5 / 9 * (x + 459,67) K

Vermogen (motoren etc)

paardenkracht [pk] = 735,5 Watt [W]Afkortingen

z/s - Zeil Schip
s/s - Stoom Schip
t.s/s - Turbine Stoom Schip
d.s/s - ... Stoom Schip
m/s - Motor Schip
K.B. - Koninklijk Besluit
Div - Diverse
v.m. - voormiddag
n.m. - namiddag
B.R.T. - Bruto Register Ton
D.W. - ...
B.M.S - British Ministry of Shipping
B.M.W.T. - British Ministry of War Transport
(US) W.S.A - (United States) War Shipping Administration
N.O.I - Nederlands Oost IndiŽ
H.M.S - Hare Majesteits Schip (Marine) ook wel Hr.Ms, HNMS, HNLMS
S.O.S. - Save Our Souls (noodsein voor schepen) in Morse ... --- ...
UK - United Kingdom (Groot Britanie)
RL - Rotterdamsche Lloyd
KRL - Koninklijke Rotterdamsche Lloyd
SRL - Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd
SMT - Stoomvaart Maatschappij Triton
SMR - Stoomvaart Maatschappij Rotterdam
RSM - Rotterdamsche Stoomvaart Maatschappij
SMN - Stoomvaart Maatschappij Nederland
NLL - NedLloyd Lijnen
JCJL - Java China Japan Lijn
NSU - Nederlandse Scheepvaart Unie
JNL - Java NewYork Lijn
JBL - Java Bengalen Lijn
JPL - Java Pacific Lijn
KPM - Koninklijke Paketvaart Maatschappij
NASM (HAL) - Nederland Amerika Stoomvaart Maatschappij (Holland Amerika Lijn)
VNS - Vereenigde Nederlandse Scheepvaartmaatschappij
KNSM - Koninklijke Nederlandse Stoomvaart Maatschappij
KWIM - Koninklijke West-Indische Maildienst
KHL - Koninklijke Hollandsche Lloyd
SMdeM = Stoomvaart Maatschappij de Maas (fam van Ommeren)
vNG&Co SM = Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Maatschappij
P&O - Peninsular & Oriental Steam Navigation Company
KJCPL - Koninklijke Java China Pacific Lijn
KLM - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
KNILM - Koninklijke Nederlands Indiese Luchtvaart Maatschappij
N.S.B - Nationaal Socialistische Beweging.
ƒ - NLG - Gulden teken (1 Euro = 2.20371 NLG)Plaatsnamen

Toen - Nu
Cheribon - Cirebon (Java, IndonesiŽ)
Nieuw Guinea - Irian Jaya (IndonesiŽ)
Batavia - Jakarta (IndonesiŽ)
Rio - Riau (Eilanden groep tussen Singapore en Sumatra)
Priok - Tandjung Priok (de haven van Jakarta)
Trincomalin - Trincomalee (Sri Lanka)
Soerabaia - Surabaya (Java, IndonesiŽ)
Tjilatjap - Cilacap (Java, IndonesiŽ)
Ceylon - Sri Lanka
Massawa - Mits'iwa (EtiopiŽ)
Garafui Cape - Caseyr Raas (Sudaan)
Purvis bay - Tokio Bay (op Florida Eiland Solomon Groep).
US Afrika -


Home-NB© J.Baggus 2005 - 2008